Najava Tag

Marvelov stripovsko-kinematografski univerzum doživio je svoj vrhunac sa Avengers: Endgame (2019) kada je završena famozna „Faza 3“ na kraju koje smo se oprostili od nekoliko značajnih likova: Tony Stark a.k.a. Iron Man (Robert Downey Jr.), Steve Rogers a.k.a. Captain America

„Umjetničko djelo je tako sastavljeno da mu je nemoguće bilo šta dodati ili oduzeti, a da se ne ošteti ljepota cjeline.“Leonardo da Vinci Ove riječi velikog renesansnog umjetnika Leonarda da Vincija svakako se mogu uzeti kao vodilja prema kojoj se treba

EN