„Umjetničko djelo je tako sastavljeno da mu je nemoguće bilo šta dodati ili oduzeti, a da se ne ošteti ljepota cjeline.“Leonardo da Vinci Ove riječi velikog renesansnog umjetnika Leonarda da Vincija svakako se mogu uzeti kao vodilja prema kojoj se treba orijentisati kada treba da ocijenimo sastav i značaj nekog umjetničkog djela. Slučaj sa gotovo svim CGI animiranim

EN