Ponuđeno rješenje za smještaj kinoteke

Dana 04.09.2022. godine na poziv Premijera Vlade Federacije BiH, gospodina Fadila Novalića održan je sastanak sa direktoricom Kinoteke BiH, gđom Devletom Filipović i direktoricom JP Filmski Centar Sarajevo, gđom Ines Tanović. Tema sastanka je bila arhivska građa Kinoteke BiH gdje je Premijer Federacije ponudio trajno rješavanje smještaja ovog izuzetno važnog nacionalnog blaga, gdje bi sav filmski fundus bio pohranjen u zgradu koja bi bila renovirana i opremljena po najvišim standardima za čuvanje arhivskog materala i filmske građe na lokaciji koja je u vlasništvu Vlade Federacije i Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo. Time bi se trajno riješio problem smještaja filmske arhive, kojom bi i dalje upravljala Kinoteka BiH po svim svjetskim standardima. Ponuđeni objekat se nalazi na lokaciji bivšeg Studija Sutjeska filma gdje je već obnovljen jedan prostor za smještaj filmova u vlasništvu Filmskog Centra Sarajevo kao i smještaj opreme za digitalizaciju.

 

web tasarım vds vds sunucu mersin gergi tavan