Kako čitati film: John Cassavetes

John Cassavetes u svom autorskom pristupu prakticira posebnu formu method acting-a. Gradi scenu banalnim dijalogom, očito životom: “Zaboravila sam četkicu za zube”, lelujavo, poput običnog ljudskog govora. Imamo osjećaj autentičnosti, a posebno realističnosti, način na koji se ljudi odnose jedan prema drugome, kako razgovaraju.

Faruk Lončarević

“Cassavetesov film ima karakteristiku da publiku ostavlja emocionalno iscrpljenim.”
“Faces”, 1968.
EN