Komisija je Zbirku filmskog materijala Javnog preduzeća Filmski centar u Sarajevu proglasila nacionalnim spomenikom

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučila je odrediti četiri nova nacionalna spomenika BiH: Mandina Gradina i nekropola sa stećcima u Tomislavgradu, Nekropola sa stećcima i groblje sa nišanima u Grivićima u Hadžićima, Arhitektonska cjelina Srpske pravoslavne crkve iz Uzašašće u Stocu i materijal iz Zbirke filmova Javnog preduzeća Filmski centar u Sarajevu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj 15/07/2021. Predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić i članovi Anđelina Ošap Gaćanović i Zoran Mikulić usvojili su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

Arheološko područje – Mandina gradina i nekropola sa stećcima, Općina Tomislavgrad,

Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i groblje s nišanima u Grivićima, Općina Hadžići,

Graditeljska cjelina Srpske pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog u Stocu,

Pokretno dobro – Zbirka filmskog materijala Javnog preduzeća Filmski centar u Sarajevu.

Izvor: BHRT

BS