Filmski centar Sarajevo ispunio je preduvjet za puštanje laboratorije u funkciju

Zahvaljući grantu Fonda američkih ambasadora za očuvanje kulture uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Filsmki Centar Sarajevo nastavlja opremanje depoa i laboratorije nekadašnjeg studija Jagomir.

Završena je ugradnja fasade.
Termo izolacija bila je nužna za zgradu depoa i laboratorije.

U proteklim etapama izvršen je priključak vode, kao i termoizolacija objekta, postavljanje fasade, krovnog pokrivača i opremanje laboratorija, uključujući razvod i priključenje grijanja. Obavljenim etapama radova ujedno je ispunjen preduslov stavljanja laboratorija u funkciju i arhiviranje filmske građe u filmski depo, a koji su zahtjevali određene termičke i klimatske uvjete.

Nekadašnji studio Jagomir nakon 30 godina uspješno je priključio vodu.

Filmska građe koja je do sada bila arhivirana u lošim uslovima, gdje se suočila sa propadanjem zbog krova koji je propuštao vodu, jako niskih temparatura u zimskom periodu, nemogućnosti ventilisanja depoa, na isti način su se, do sada, vrijedni članovi tima Filmski Centar Sarajevo žrtvovali radeći na niskoj temparaturi, bez čiste vode i skupa zatvoreni sa sa filmskim trakama koji ispuštaju otrovne gasove opasne za zdravlje čovjeka.

Filmski Centar Sarajevo ispunio je kriterije za pravilno funcioniranje laboratorija i depoa.
BS