JAVNI POZIV Za produkciju kratkih filmova na temu “Šta tebi znači BiH?”

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology u saradnji sa Konrad Adenauer Fondacijom u BiH otvara JAVNI POZIV Za produkciju kratkih filmova na temu “Šta tebi znači BiH?”
Poziv je otvoren za mlade režiserke/e, studentice/e režije i audio-vizualne umjetnice/ke, starosne dobi 18-35 godina, sa boravištem u BiH. Prijava treba sadržavati sažetak/opis ideje i moodboard za kratki film u trajanju od 15 minuta okvirno, koji adresira pitanje “Šta tebi znači BiH? – Ostali”.
Tema podrazumijeva osvrt na bosanskohercegovačku društvenu zajednicu u kojoj živimo, iz jedinstvene perspektive onih koji su, bilo ustavnom definicijom ili pripadnošću određenoj marginaliziranoj skupini – Ostali. Fokus je na glasovima sa margina političkog, socijalnog i ekonomskog života, čija iskustva jasnije ocrtavaju izazove evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Pripadanje bilo kojoj marginaliziranoj skupini je izazovno, slojevito i mahom ugušeno vladajućim narativima, pravilima većine, legislativama koje se oglušuju o pripadnike/ice manjina unutar nacionalnih, rodnih, socijalnih i inih kategorija. Projekti koji će oslikati višeslojnost Ostalih, njihovu zanemarenost u politici, obrazovanju i kulturi, ali i njihovu jedinstvenost iz različitih vizura – bez obzira da li se govori o onima lišenim mogućnosti za obrazovanje; političko djelovanje; nezaposlenim; neosiguranim; osobama sa invaliditetom; nezaštićenim migrantima sa bh. ulica ili članovima i članicama LGBTQ zajednice – bit će u fokusu ovogodišnjeg Poziva.
Uz sažetak i moodboard ideje, potrebno je dostaviti kratku biografiju i kontakt informacije, kao i pismo namjere kojim se kratko adresira motivacija za učešće u projektu, uz relevantne detalje u vezi sa pristupom temi koju Vaš projekat čine važnim ili posebnim.
Konkurs je otvoren do 15 maja 2022. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave (koje ne sadrže sažetak/opis ideje, moodboard, biografiju, motivaciono pismo) neće biti uzete u razmatranje. Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni 28. maja 2022. godine na web stranici www.ssst.edu.ba.
U saradnji sa produkcijskim timom Sarajevske Filmske Akademije (SFA), izabrani/e umjetnici/e će raditi na razvijanju scenarija. Umjetnici/e će sa timom raditi i na razvijanju budžeta za kratki film, jer pretprodukciju, snimanje i postprodukciju filmova također realizuje SFA.
Snimanja će biti organizovano u Sarajevu, koristeći kapacitete SFA. Montaža i obrada slike i zvuka za svaki projekat će biti obezbijeđena. Sve troškove realizacije projekta pokriva SFA.
Svi projekti će biti realizovani najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. Nakon uspješne realizacije projekta, u prostorijama Univerziteta SSST bit će organizovana otvorena projekcija realizovanih filmova, kao i panel diskusija sa učesnicima/ama projekta.
Svi projekti će biti realizovani najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. Nakon uspješne realizacije projekta, u prostorijama Univerziteta SSST bit će organizovana otvorena projekcija realizovanih filmova, kao i panel diskusija sa učesnicima/ama projekta.

Pričitaj više na ssst.edu.ba

Call-for-application_What-does-BiH-mean-to-you-2022

Javni-poziv_Sta-tebi-znaci-BiH-2022

BS